FTWV banner

Doelstelling

De vereniging FTWV heeft als doel het 'bevorderen van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening'.

De FTWV is een collectief platform van wetenschappelijke verenigingen met als belangrijkste activiteiten (1) het faciliteren en ondersteunen van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) en (2) fungeren als vakinhoudelijke gesprekspartner naast de beroepsorganisaties voor (semi-) overheidsinstanties, patiëntenverenigingen en andere gremia.
De aangesloten verenigingen vertegenwoordigen ruim 9.500 leden.

Organisatie en bestuur

Image

Sonja Kalf – Scholte,
voorzitter
Image

Gijs Jaspers,
penningmeester
Image

Peter Lamark, lid

Hierbij staan de  Statuten FTWV (PDF) en het huidig bestuur.

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 13 november 2023 vanaf 20.00 uur (lokatie en agenda volgen).

KIMO

Image

De FTWV ondersteunt het Kennisinstituut Mondzorg dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van richtlijnen. Voor het laatste nieuws betreffende KIMO: klik hier 

Richtlijnen

Hier komt een overzicht van alle klinische praktijkrichtlijnen en de KIMO-richtlijnen (volgens de EBRO-systematiek). < Volgt binnenkort>

Cursusagenda

Op deze website van onze partner SDU Education ziet u snel het actueel cursusaanbod.
En hier het cursusaanbod van de KNMT Academy.