Werkzaamheden

Home / Werkzaamheden

Het bestuur van de Federatie stelt zich voor om in 2016 haar positie, uitgaande van de doelstelling, binnen de mondzorg te versterken. Initiërend, sturend, volgend waar nodig en altijd met een positief kritische blik. Hiertoe is het bestuur van de Federatie voornemens een duidelijke lijn neer te zetten binnen het tandheelkundig veld en dossiers ter hand te nemen, die voor de leden van belang kunnen zijn.

 

Dit betekent dat het bestuur de volgende dossiers heeft opgepakt in 2016:

– de herinrichting van de organisatie van Accreditatie en Registratie binnen de Mondzorg
– het onderzoeken van de meerwaarde van een lidmaatschap van de NEN – Normcommissie Tandheelkunde

 

Het ingezette beleid betreffende het KiMo wordt voortgezet.  Gestreefd wordt naar een organisatie waarin alle partijen in de Mondzorg zijn opgenomen. Het Zorginstituut ondersteunt de koers van het KiMo. Met het plan van aanpak van KiMo ligt er een gedegen plan voor de tripartiete totstandkoming van vier belangrijke kwaliteitsstandaarden met bijbehorende meetinstrumenten.  Het Zorginstituut heeft er vertrouwen in dat de termijnen op de Meerjarenagenda met deze aanpak haalbaar zijn. De financiering van het KiMo behoudt de aandacht van de Federatie.