VTvO

VTvO

Beschrijving

De VTvO (Vereniging Tandartsen voor Orthodontie – voorheen OVAP) is een vereniging van tandartsen met interesse voor orthodontie. De vereniging zet zich in voor het bevorderen van de orthodontie door tandartsen in de breedste zin van het woord. Dat doet de vereniging door:

 

  • het organiseren van cursussen, congressen en lezingen.
  • door betrokken te zijn bij overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en andere overheidsinstellingen over onderwerpen die de orthodontische beroepsuitoefening van de tandarts raken.
  • door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de koepelorganisaties van tandartsen de NMT en de ANT.
  • door voorwaarden te scheppen voor het bevorderen van kwaliteit van de zorgverlening door hun leden,
  • door het behartigen van belangen van leden waar het gaat om de orthodontische praktijkvoering.

 

Het merendeel van de leden voert orthodontische behandelingen uit in hun tandartspraktijk. Daar zijn tandartsen bij die enkele orthodontische behandelingen per jaar uitvoeren, andere collega’s hebben hun praktijk voor een groter deel (sommige zelfs volledig) aan de orthodontie gewijd.

  Voeg toe aan favorieten

Details

Datum: 27 mei 2016 Categoriën