NVvK

NVvK

Beschrijving

De NVvK stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.De NVvK tracht dit doel te bereiken door:

het organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten al dan niet in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen

het ontwikkelen en (doen) uitgeven van congresverslagen en richtlijnen voor behandelingen in de kindertandheelkunde

het bevorderen van de totstandkoming van Nederlandstalige naslagwerken op het gebied van de kindertandheelkunde

het leveren van bijdragen aan nationale en internationale discussies ter bevordering van de tandheelkundige gezondheidszorg bij de jeugd

Historie

    De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) viert in 2015 haar vijfenveertigste verjaardag. Sinds haar oprichting in 1970 stelt de vereniging zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.
  Voeg toe aan favorieten

Details

Datum: 25 mei 2016 Categoriën