NVvE

NVvE

Beschrijving

De NVvE is op 26 oktober 1982 opgericht onder de naam Nederlandse Vereniging voor Endodontologie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De NVvE richt zich primair op beroepsgroepen die volgens de Nederlandse wet bevoegd zijn tot de uitoefening van de tandheelkunde.

Doelstelling

Het doel van de NVvE is de beoefening en de ontwikkeling van de wetenschap der endodontologie. Hieronder wordt verstaan de leer en studie van het endodontium (de pulpa en apicale parodontale weefsels) en de ziekteleer, het herkennen en voorkomen en de behandeling van pulpa- en periapicale aandoeningen.

Om dit doel te bereiken houden we ons als vereniging bezig met:

  1. het verzamelen en delen van (wetenschappelijke) kennis en gegevens;
  2. het (laten) verrichten van onderzoek;
  3. verworven kennis en onderzoeksresultaten verzamelen en rubriceren;
  4. richtlijnen binnen de endodontie opstellen.

Dit doen we door vergaderingen en symposia te houden en door publicaties te verzorgen en kennis over te dragen via de moderne media. Ook onderhouden we contacten met andere beroepsorganisaties en internationale instanties zoals de ESE (European Society for Endodontology).

  Voeg toe aan favorieten

Details

Datum: 25 mei 2016 Categoriën
Visit Site