Informatie FTWV

Home / Informatie FTWV

Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen – FTWV

De Federatie van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen, kortweg: de Federatie, is in 2015 weer nieuw leven ingeblazen. De tandheelkundig wetenschappelijke verenigingen hebben besloten om de krachten te bundelen in een gemeenschappelijke organisatie. Zodoende kunnen de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk als eenheid naar buiten treden.

 

De Federatie heeft ten doel het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het speerpunt van de Federatie voor 2015 en begin 2016 was de op- en inrichting van St. KiMo.

 

De eerste resultaten van de samenwerking in de Federatie zijn zichtbaar: de St. KiMo is opgericht en het plan van aanpak is goedgekeurd door ZiN.  Daarnaast zal de Federatie meer onderwerpen ter hand nemen, die allen van belang zijn voor de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Leden van de Federatie vindt u hier. Deze verenigingen vertegenwoordigen ruim 9.500 leden.

 

Daarnaast hebben nog enkele andere wetenschappelijke verenigingen zich aangemeld als lid. Dit lidmaatschap kan worden bekrachtigd tijdens de algemene ledenvergadering.

 

Klik hier voor wie zitting hebben in het bestuur.