Doelstelling

Home / Doelstelling

De vereniging FTWV heeft ten doel het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.